🌀 امشب برای اولین بار عبدالناصر همتی در سمت رئیس کل بانک مرکزی با مردم سخن گفت و سعی داشت سیاست های جدید بانک مرکزی را پیرامون بازار ارز شرح دهد جدای از عملکرد بسته جدید ارزی که طی روز های آینده توسط بازار سنجیده خواهد شد، صحبت های امشب عبدالناصر همتی حاوی اصول جالبی بود که معمولاً توسط رئیس کل های پیشین بانک مرکزی کمتر رعایت میشد و پایبندی به این اصول در بالا بردن اعتبار بانک مرکزی بسیار سودمند است :
تاریخ انشار : 1397/05/17
BPR
یکی از ویژگیهای دنیای جدید کسب و کار افزایش سطوح رقابت است. سازمانهایی که خواهان افزایش سهم بازار خود و یا اصولا بقا در چنین فضایی هستند باید خود را با تغییر شرایط محیط وفق دهند. از این رو تغییرات زیادی در روشهای کسب و کار در حال شکل گیری است . یکی از آنها مهندسی مجدد فرایند های کسب و کار (BPR=Business Process Reengineering) است که مایکل همر آن را طراحی دوباره فرایندهای کسب و کار به گو نه ای انقلابی برای دست‌یابی به بهبود چشمگیر تعریف می کند. از آنجا که نظریه مهندسی مجدد ، نظریه نسبتا جدیدی برای بهبود کسب‌وکار است ، روشها و رویکردهای آن همچنان در حال توسعه‌اند و از آنجا که کاربرد مفاهیم مهندسی مجدد می‌تواند شکل‌های مختلفی به خود بگیرد، روشهای آن نیز از یکدیگر متمایزند ، زیرا تاکید بر روی برخی فاکتورها در یک پروژه مهندسی مجدد تا پروژه دیگر فرق خواهد داشت . در این مقاله سعی می‌شود تا با بررسی انواع روشهای پیاده سازی مهندسی مجدد متناسب با فضای فرهنگی و نگرش موجود در سازمانهای ایرانی و همچنین تجارب پیاده سازی در گروه صنعتی دمنده و شرکت پارس خودرو بهترین روش معرفی شود.
تاریخ انشار : 1396/09/22