نکاتی پیرامون صحبت های رئیس جدید
🌀 امشب برای اولین بار عبدالناصر همتی در سمت رئیس کل بانک مرکزی با مردم سخن گفت و سعی داشت سیاست های جدید بانک مرکزی را پیرامون بازار ارز شرح دهد جدای از عملکرد بسته جدید ارزی که طی روز های آینده توسط بازار سنجیده خواهد شد، صحبت های امشب عبدالناصر همتی حاوی اصول جالبی بود که معمولاً توسط رئیس کل های پیشین بانک مرکزی کمتر رعایت میشد و پایبندی به این اصول در بالا بردن اعتبار بانک مرکزی بسیار سودمند است :
امشب برای اولین بار عبدالناصر همتی در سمت رئیس کل بانک مرکزی با مردم سخن گفت و سعی داشت سیاست های جدید بانک مرکزی را پیرامون بازار ارز شرح دهد جدای از عملکرد بسته جدید ارزی که طی روز های آینده توسط بازار سنجیده خواهد شد، صحبت های امشب عبدالناصر همتی حاوی اصول جالبی بود که معمولاً توسط رئیس کل های پیشین بانک مرکزی کمتر رعایت میشد و پایبندی به این اصول در بالا بردن اعتبار بانک مرکزی بسیار سودمند است :
  •  عدم اعلام نرخ ارز علی رغم اصرار مجری برنامه برای بازار ثانویه و تاکید بر کشف قیمت ها توسط خود بازار

  •  صبحت های کوتاه خلاصه و تمرکز بر موضوع گفتگو به جای بحثهای اضافی و بیهوده 
  •  اعتقاد به اعلام سیاست های بانک‌مرکزی از طریق بیانیه های این نهاد و نه مصاحبه های پی در پی تلویزیونی

  •  پذیرش و اعلام برخی از اشتباهات سیاست های ارزی چندماه اخیر به مردم

  •  مواجه با مشکل تعدیل قیمت های بازار به جهت افزایش نرخ ارز بازار غیر رسمی و اثر آن بر روی تورم، بجای انکار اصل موضوع

  •  و تاکید بر مدیریت تقریبآ مستقل این نهاد به جای دخالت های پی در پی 

نحوه برخورد عبدالناصر همتی و اعمال سیاست های مستقل درست در سمت مدیرکلی بانک مرکزی با مشکلات جاری می‌تواند درصورتیکه این شیوه استمرار یابد موجب عملکرد بهتر این نهاد مهم گردد. 
کلمات کلیدی : همتی بانک مرکزی
نویسنده : دکتر مهدی بستانچی
تاریخ انتشار : 1397/05/17
فایل های پیوست