جستجو
واژه
شماره
موضوع
واحد صادر کننده
از تاریخ :
تا تاریخ:
گروه
select
گروه
  • گروه جديد
ردیفشمارهتاریخواحد صادر کنندهموضوعملاحظاتدریافت فایل
1 1
1396/09/22
دکتر مهدی بستانچی مهندسی مجدد مهندسی مجدد در ایران
 
 
2 2
1397/05/17
دکتر مهدی بستانچی صحبت های رییس بانک مرکزی نکات مهم اولین گفتگو
 
3 3
1397/12/01
دکتر مهدی بستانچی تهویه مناسب در صنایع فولاد الزامات تهویه صنایع فولادی
 
4 4
1398/03/05
دکتر مهدی بستانچی ( تهویه مناسب برای محیط های استقرار دستگاه های استخراج رمزارزها ) پیاده سازی تهویه مزارع ماینینگ
 
5 5
1398/03/05
دکتر مهدی بستانچی انتخاب مناسب و پیاده سازی انواع روش ها و سیستم‌های کنترل دود روش های مناسب کنترل دود
 
6 6
1398/04/16
دکتر مهدی بستانچی راه حل های معمول برای تهویه ساختمان تهویه ساختمان