طراحی سامانه های فشار مثبت

طراحی سامانه های فشار مثبت

سامانه فشار مثبت پلکان به منظور بالا بردن فشار هواي داخل دهلیز پلکان اجرا می شود. هدف از استفاده از این سامانه، ایجاد محیطی امن و عاري از دود به منظور فرار ساکنین در هنگام حریق می باشد و اجراي آن در ساختمانهایی که طبق دستورالعمل ایمنی معماري نیاز به سامانه فشار مثبت دارند، اجباري است.

دود به دلیل اثر دود کشی تمایل دارد که وارد شفت های عمودی ساختمان شده و از آنجا به سرعت در ساختمان انتشار یابد. سامانه های فشار مثبت با استفاده از فنهای مکانیکی، به ایجاد فشار مثبت در دهلیز و در نتیجه کنترل دود می پردازند. اعمال اختلاف فشار در دو طرف یک مانع میتواند سبب کنترل حرکت دود شود. روش فشارسازی یا فشار مثبت به این صورت است که با تزریق هوا و ایجاد فشار مثبت در یک سمت موانع، جریان هوا با سرعت بالا در درزهای مانع پدید آمده و اجازه عبور دود داده نمی شود. به این ترتیب کنترل حرکت دود حاصل گردیده و از سرایت آن به بخش فشار مثبت جلوگیری می شود.

محاسبات سامانه فشار مثبت باید بر اساس ایجاد اختلاف فشار مناسب در دهلیز پلکان نسبت به فضاي مجاور، انجام شود. این سامانه ها را می توان با استفاده از روابط جبری و مدل های شبکه ای مانند نرم افزار کانتم مورد تحلیل قرار داد.

محاسبات با استفاده از روش جبری:

روش تحلیل با استفاده از روابط جبری برای طراحی سامانه فشار مثبت راه پله در یک ساختمان ایده آل توسعه یافته است. این روش برای تعیین سایز فن فشار مثبت و کسب اطلاعات نسبتاً محافظه کارانه در خصوص امکان استفاده از روش فشار مثبت به منظور کنترل دود راه پله مناسب است.

در خصوص ساختمانهاي مسکونی با ارتفاع دهلیز پلکان کمتر از 30 متر و تعداد واحدهاي حداکثر 24 واحد، میتوان به صورت سرانگشتی، مقادیر مندرج در جدول ذیل را در نظر گرفت.

نوع درب پلکان ظرفیت هوادهی به ازای هر پاگرد پلکان
متر مکعب در ساعت (m3/h) فوت مکعب در دقیقه (cfm)
درب معمولی 680 400
درب دودبند مقاوم حریق تأیید شده 600 350

در صورت استفاده از فن تزریق مستقیم می توان برای محاسبه هد از جدول زیر استفاده کرد در غیر این صورت می بایست میزان افت فشار ناشی از کانال ها، اتصالات و دریچه ها نیز در آن لحاظ شود.

ارتفاع دهلیز پلکان

هد مورد نیاز فن

پاسکال

 (Pa)

میلیمتر جیوه

 (mmHg)

0 تا  15 متر

53

0.397

15 تا 20 متر

60

0.450

20 تا 25 متر

67

0.502

25 تا 30

75

0.562

محاسبات با استفاده از نرم افزار کانتم:

کانتم پر کاربردترین نرم افزار در تحلیل سیستم های کنترل دود و سامانه های فشار مثبت می باشد. این نرم افزار از پر کاربرد ترین و توانمند ترین نرم افزار های مدل سازی شبکه ای و تحلیل جریان هوا در ساختمان است. کانتم به صورت گستردهای در تحلیل های سامانه های کنترل دود با ایجاد فشار مثبت مورد استفاده قرار می­گیرد و در واقع به استانداردی در این حوزه تبدیل شده است.

از جمله توانمندی های اصلی این نرم افزار می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • تحلیل جریان هوا و مقادیر اختلاف فشار در ساختمان ها
  • تحلیل حرکت آلاینده ها در ساختمان ها
  • پیش بینی عوارض قرارگیری افراد در معرض آلاینده ها

 

این شرکت با در اختیار داشتن کارشناسان مجرب آماده انجام محاسبات فشار مثبت در راه پله ها، آسانسور ها و … می باشد.

 همچنین لازم به ذکر است در راستای معرفی نرم افزار کانتم شرکت دمنده حامی چاپ و نشر کتاب راهنمای نرم افزار کانتم شده است. جهت خرید این کتاب می توانید با این شرکت تماس حاصل فرمایید.